Partnerstvá ShowIT 2019


Staňte se partnerom 10. ročníka IT konferencie ShowIT 2019:

 • oslovíte jedinečnú cieľovú skupinu (IT Pro, Developers, Security Experts)
 • nájdete nových zákazníkov a partnerov
 • zvýšite povedomie o Vašej značke
 • získate priestor na propagáciu Vašich služieb a produktov

Zásah cieľovej skupiny:
CIO, IT riaditelia a manažéri, vývojári, IT Pro, administrátori, správci sietí, databázoví špecialisti, architekti, bezpečnostní špecialisti, IT Security manažéri, všetci tí, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v IT.

Vyberte si z ponúkaných druhov partnerstiev:

GENERAL partner

 • len 1 generálny partner
 • predstavenie partnera pri zahájení konferencie
 • možnosť vlastnej prednášky v rozsahu 100 min (technická prezentácia stredná až pokročilá úroveň)
 • možnosť vlastnej prednášky v rozsahu 70 min
 • možnosť vlastnej prednášky v rozsahu 30 min
 • firemné logo na 1. slide prezentácií (v PPT šablónach)
 • firemné logo v tlačených materiáloch (letáky, pozvánka, program, menovka)
 • firemné logo v newslettroch a na banneroch ShowIT 2019
 • firemné logo na prezentácii, premietanej vo foyer
 • firemné logo na www.showit.sk v sekcii Partneri konferencie
 • promo stánok (až 15 m2) vo foyer 
 • vlastný roll-up vo foyer
 • 8 voľných vstupov na konferenciu
 • propagačný materiál/reklamný predmet do tašiek pre účastníkov (2xA4)
 • komunikácia partnera v PR článkoch vo vybraných médiách
 • PR článok o partnerstve v sekcii Novinky na www.gopas.sk
 • komunikácia partnerstva na sociálnych sieťach (linkedIn, Facebook)
 • možnosť vlastnej otázky do dotazníka

GOLD partner

 • predstavenie partnera pri zahájení konferencie
 • možnosť vlastnej prednášky v rozsahu až 70 min (technická prezentácia stredná až pokročilá úroveň)
 • firemné logo na 1. slide prezentácií (v PPT šablónach)
 • firemné logo v tlačených materiáloch (leták, pozvánka, program)
 • firemné logo v newslettroch a na banneroch ShowIT 2019
 • firemné logo na prezentácii, premietanej vo foyer
 • firemné logo na www.showit.sk v sekcii Partneri konferencie
 • promo stánok (až 15 m2) vo foyer 
 • vlastný roll-up vo foyer
 • 4 voľné vstupy na konferenciu
 • propagačný materiál/reklamný predmet do tašiek pre účastníkov (2xA4)
 • komunikácia partnera v PR článkoch vo vybraných médiách
 • PR článok o partnerstve v sekcii Novinky na www.gopas.sk
 • komunikácia partnerstva na sociálnych sieťach (linkedIn, Facebook)
 • možnosť vlastnej otázky do dotazníka

SILVER partner 

 • možnosť vlastnej prednášky v rozsahu až 30 min (technická prezentácia stredná až pokročilá úroveň)
 • firemné logo na 1. slide prezentácií (v PPT šablónach)
 • firemné logo v tlačených materiáloch (leták, program)
 • firemné logo v newslettroch a na banneroch ShowIT 2019
 • firemné logo na prezentácii, premietanej vo foyer
 • firemné logo na www.showit.sk v sekcii Partneri konferencie
 • promo stánok (až 15 m2) vo foyer
 • vlastný roll-up vo foyer
 • 2 voľné vstupy na konferenciu
 • propagačný materiál/reklamný predmet do tašiek pre účastníkov (1xA4)
 • komunikácia partnera v PR článkoch vo vybraných médiách
 • PR článok o partnerstve v sekcii Novinky na www.gopas.sk
 • komunikácia partnerstva na sociálnych sieťach (linkedIn, Facebook)
 • možnosť vlastnej otázky do dotazníka

Partner

 • firemné logo v newslettroch a na banneroch ShowIT 2019
 • firemné logo na www.showit.sk v sekcii Partneri konferencie
 • promo stánok (až 3 m2) vo foyer 
 • vlastný roll-up vo foyer
 • 1 voľný vstup na konferenciu
 • propagačný materiál/reklamný predmet do tašiek pre účastníkov (1xA4)
 • komunikácia partnera v PR článkoch vo vybraných médiách
 • PR článok o partnerstve v sekcii Novinky na www.gopas.sk
 • komunikácia partnerstva na sociálnych sieťach (linkedIn,Facebook)

Ak si nevyberiete ani jednu formu partnerstva, tak sme otvorení návrhom a možným modifikáciám (Media Partner, GEEK Partner)

Na konferencii nie sú vítané aktivity majúce charakter “headhuntingu” a “aktívneho náboru”.

                        info@gopas.sk